miercuri, 8 februarie 2012

Liviu Deleanu

Blogul profesorului de limba română / Meditaţii online la limba română

Azi se împlinesc 101 ani de la naşterea poetului Liviu Deleanu.
Liviu Deleanu (n. 8 februarie 1911, Iași - d. 12 mai 1967, Chișinău) este un poet român mai puţin cunoscut. Pe numele său adevărat Lipa Cligman, s-a născut la 8 februarie 1911, la Iași. În orașul natal intră la studii la gimnaziu, dar, din lipsă de surse, este nevoit să abandoneze. Pleacă la București, unde se angajează ca litograf, apoi corector la o tipografie. Literatura o „îmbrățișează” de la o vârstă destul de fragedă: la doar 15 ani redactează revistele „Prospect” și „Vitrina literară”. Poezia timpurie a lui L.Deleanu, cum ar fi volumul „Oglinzi fermecate”, apărut în 1927, este influențată de marii scriitorii moderniști, ca Charles Baudelaire, George Bacovia, Ion Pillat.Urmează placheta „Ceasul de veghe” (1937), apreciată de G. Călinescu în „Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent”; versurile din acest volum sunt pline de compătimire pentru martirii războiului civil din Spania. Anul 1940 înseamnă pentru L. Deleanu, în afară de faptul că îi apare al treilea volum de versuri „Glod alb”, un eveniment care îi va marca destinul literar din continuare: poetul s-a refugiat în Basarabia. În timpul războiului din 1941 – 1945 poetul plăsmuiește o serie de cîntece inspirate („Cîntec scris pe patul armei”, „Cantec scris pe lat de palos” etc.). După război activează în domeniul literaturii pentru copii: „Poezii pentru copii” (1947), „Mi-i drag să meșteresc” (1955), „Bucurii pentru copii”(1956), „Licurici” (1961) ș.a. La poezia pentru adulți se întoarce în 1952, când apare cartea „Vremuri noi”, poemul „Krasnodon” (ulterior intitulat „Tinerețe fără moarte”) și basmul dramatic „Buzduganul fermecat”. Talentul liric al lui Liviu Deleanu s-a manifestat din plin în cărțile „Dragostea noastră cea de toate zilele” (1966) și postumele „Cartea dorului” (1968) și „Destăinuire” (1970). Lui Liviu Deleanu îi aparțin și traducerile din I. Krylov, A.Puskin, N.Nekrasov, M. Lermontov, A. Tvardovskij, K. Simonov, S. Marsak, K. Cukovskij ș.a. Versurile sale, la rândul lor, sunt traduse în mai multe limbi și sunt reeditate în Moldova și peste hotarele ei. Poetul s-a stins din viață la 12 mai 1967 la Chișinău. Actualmente, numele lui Liviu Deleanu îl poartă o stradă și un liceu din municipiul Chișinău, sectorul Buiucani.
Liviu Deleanu este autorul versurilor melodiei "Sanie cu zurgălăi".

Cărți publicate

Oglinzi fermecate (1927)
Ceasul de veghe, București, Șantier, 1937
Glod alb (1940)
Poezii pentru copii (1947)
Mi-i drag să meșteresc (1955)
Bucurii pentru copii (1956)
Licurici (1961)
Vremuri noi (1952)
Dragostea noastră cea de toate zilele (1966)
Cartea dorului (1968).

Crochiu

Păşim în doi
Sub pletele bătrânei ploi
Şi-un vânt bezmetic ne adie
La ora udă şi târzie
A stropilor ce cad mereu...

Iar părul tău cu părul meu
Se-ating din mers – şi se sărută,
Precum în noaptea abătută
Deasupra mea şi-asupra ta
Doi pomi vecini s-ar săruta,
Sau cum o boare trecătoare
S-ar săruta cu-o altă boare.

Şi suntem tineri amândoi
Sub ropotul bătrânei ploi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu